Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. ožujka 2020. uputio Landgericht Stuttgart (Njemačka) – O. protiv P. AG

(predmet C-138/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Stuttgart

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: O.

Tuženik: P. AG

Prethodna pitanja

1.    Tumačenje pojma „poremećajni uređaj”

1.-1.:     Treba li članak 3. točku 10. Uredbe (EZ) br. 715/20071 tumačiti i primijeniti na način da se pojam „dio konstrukcije” odnosi isključivo na mehaničke elemente fizičke konstrukcije?

U slučaju niječnog odgovora na prvo potpitanje prvog prethodnog pitanja:

1.-2.:     Treba li članak 3. točku 10. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da sustav za kontrolu emisije obuhvaća isključivo uređaj za čišćenje ispušnih plinova na kraju linije motora (npr. u obliku dizelskih oksidacijskih katalizatora, filtera dizelskih čestica, redukcijskih katalizatora za NOx)?

1.-3.:     Treba li članak 3. točku 10. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da sustav za kontrolu emisije obuhvaća mjere za smanjenje emisija i izvan i unutar motora?

2.    Tumačenje pojma „uobičajena uporaba”

2.-1.:     Treba li članak 5. stavak 1. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da se pojmom „uobičajena uporaba” opisuju isključivo načini vožnje u novom europskom voznom ciklusu (NEDC)?

U slučaju niječnog odgovora na prvo potpitanje drugog prethodnog pitanja:

2.-2.:     Treba li članak 4. stavak 1. drugi podstavak u vezi s [člankom] 5. stavkom 1. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da proizvođači moraju osigurati da se granične vrijednosti utvrđene u Prilogu I. toj uredbi poštuju i u svakodnevnoj uporabi?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo potpitanje drugog prethodnog pitanja:

2.-3.:     Treba li članak 5. stavak 1. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da se pojmom „uobičajena uporaba” opisuju stvarni načini vožnje u svakodnevnoj uporabi?

U slučaju niječnog odgovora na treće potpitanje drugog prethodnog pitanja:

2.-4.:     Treba li članak 5. stavak 1. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da se pojmom „uobičajene uporabe” opisuju stvarni načini vožnje u svakodnevnoj uporabi uzimajući u obzir prosječnu brzinu od 33,6 km/h i maksimalnu brzinu od 120,00 km/h?

3.    Dopuštenost strategija smanjenja emisija na temelju temperature

3.-1.:     Treba li članak 5. stavak 1. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da je nedopuštena oprema vozila čiji su sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani tako da je stopa recirkulacije ispušnih plinova uređena na način da se [njome] osigurava način rada koji manje onečišćuje isključivo između 20 i 30 °C, a da se izvan tog raspona temperature ona postupno smanjuje?

U slučaju niječnog odgovora na prvo potpitanje trećeg prethodnog pitanja:

3.-2.:     Treba li članak 5. stavak 2. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da je poremećajni uređaj ipak nedopušten ako radi zaštite motora neprekidno radi izvan raspona temperature između 20 i 30 °C i ako je zbog toga recirkulacija ispušnih plinova znatno smanjena?

4.    Tumačenje pojma „opravdana potreba” u smislu izuzeća

4.-1.:     Treba li članak 5. stavak 2. drugu rečenicu točku (a) Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da je uporaba poremećajnih uređaja u smislu te norme potrebna isključivo ako se ni uporabom najsuvremenije tehnologije dostupne u vrijeme dobivanja homologacije tipa za dotični model vozila nisu mogli osigurati zaštita motora od oštećenja ili od prometne nezgode i sigurno djelovanje vozila?

U slučaju niječnog odgovora na prvo potpitanje četvrtog prethodnog pitanja:

4.-2.:     Treba li članak 5. stavak 2. drugu rečenicu točku (a) Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da uporaba poremećajnih uređaja u smislu te norme nije potrebna ako su parametri kontrole motora odabrani na način da kontrola onečišćivanja na temelju zadanih temperatura tijekom većeg dijela godine zbog uobičajenih očekivanih temperatura nije aktivirana ili je tek ograničeno aktivirana?

5.    Tumačenje pojma „oštećenje” u smislu izuzeća

5.-1.:     Treba li članak 5. stavak 2. drugu rečenicu točku (a) Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da se isključivo motor treba zaštititi od oštećenja?

5.-2.:     Treba li članak 5. stavak 2. drugu rečenicu točku (a) Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da pojam oštećenja valja zanijekati ako su oštećeni tzv. dijelovi podložni trošenju (kao npr. ventil EGR-a)?

5.-3.:     Treba li članak 5. stavak 2. drugu rečenicu točku (a) Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da se i drugi sastavni dijelovi vozila, osobito komponente koje se nalaze na kraju ispušnog sustava, trebaju zaštititi od oštećenja ili prometne nezgode?

6.    Pravni učinci i sankcioniranje povreda prava Unije

6.-1.:     Treba li članak 4. stavak 1. drugi podstavak, članak 4. stavak 2. drugi podstavak, članak 5. stavke 1. i 2. te članak 13. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da se njima barem štiti i imovina kupca vozila koje ne udovoljava zahtjevima iz Uredbe br. 715/2007?

U slučaju niječnog odgovora na prvo potpitanje šestog prethodnog pitanja:

6.-2.:     Treba li članak 4. stavak 1. drugi podstavak, članak 4. stavak 2. drugi podstavak, članak 5. stavke 1. i 2. te članak 13. Uredbe br. 715/2007 tumačiti i primijeniti na način da države članice moraju predvidjeti mehanizam sankcija koji kupcima vozila omogućuje da zbog korisnog učinka podnesu tužbu radi ostvarivanja prava Unije kojim se uređuje tržište?

6.-3.:     Treba li članak 18. stavak 1. i [članak] 26. stavak 1. Direktive 2007/46/EZ2 treba tumačiti i primijeniti na način da proizvođač krši svoju obvezu izdavanja važećeg certifikata o sukladnosti u skladu s člankom 18. stavkom 1. Direktive 2007/46 ako je u vozilo ugradio nedopušten poremećajni uređaj u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe br. 715/2007, dok se stavljanjem takvog vozila na tržište povređuje zabrana prodaje bez valjanog certifikata o sukladnosti u skladu s člankom 26. stavkom 1. Direktive 2007/46?

6.-4.:     Je li cilj i namjera Uredbe br. 715/2007 i Direktive 2007/46 da na temelju graničnih vrijednosti utvrđenih u Prilogu I. Uredbi br. 715/2007 odnosno certifikata o sukladnosti u smislu članka 18. stavka 1. Direktive 2007/46 u vezi s Uredbom (EZ) br. 385/20093 nastaju takva prava kojima se štite kupci da se pravom Unije zbog neusklađenosti s graničnim vrijednostima iz Uredbe kojima se određuje kvaliteta odnosno povrede prava na registraciju zabranjuje uzimanje u obzir koristi od uporabe prilikom povrata vozila proizvođaču?

____________

1 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL 2007., L 171, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)

2 Direktiva br. 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL 2007., L 263, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 35., str. 135.)

3 Uredba Komisije (EZ) br. 385/2009 od 7. svibnja 2009. o zamjeni Priloga IX. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva (SL 2009., L 118, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 27., str. 99.)