Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Eisenstadt (Austria) la 11 martie 2020 – IR/Volkswagen AG

(Cauza C-134/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Eisenstadt

Părțile din procedura principală

Reclamant: IR

Pârâtă: Volkswagen AG

Întrebările preliminare

a)    Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/20071 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor trebuie interpretat în sensul că este interzisă echiparea unui vehicul, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul nr. 715/2007, cu o supapă de recirculare a gazelor de eșapament, așadar cu o componentă care poate influența emisiile, proiectată în așa fel încât rata de recirculare a gazelor de eșapament, mai precis cota de gaze de eșapament recirculate, să fie reglată să asigure un mod de funcționare cu emisii reduse numai la temperaturi situate în intervalul 15-33 de grade Celsius și numai la înălțimi de sub 1 000 de metri, iar în afara acestui interval de temperatură, pe un parcurs de 10 grade Celsius, și la înălțimi de peste 1 000 de metri, pe un parcurs de 250 de metri înălțime, aceasta să fie redusă în mod linear la 0 și, prin urmare, emisiile de oxid de azot să crească și să depășească valorile-limită prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007?

b)    În cadrul aprecierii întrebării a), prezintă relevanță aspectul dacă echipamentul menționat la întrebarea a) este necesar pentru protecția motorului împotriva deteriorărilor?

c)    În continuare, în cadrul aprecierii întrebării b), prezintă relevanță aspectul dacă componenta motorului care trebuie protejată împotriva deteriorărilor este supapa de recirculare a gazelor de eșapament?

d)    În cadrul aprecierii întrebării a), prezintă relevanță aspectul dacă echipamentul menționat la întrebarea a) a fost montat pe vehicul deja din fabrică sau dacă reglarea supapei de recirculare a gazelor de eșapament menționată la întrebarea a) ar fi realizată ca reparație, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 1999/44/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe?

____________

1 JO 2007, L 171, p. 1.

2 JO 1999, L 171, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 89.