Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. svibnja 2020. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – KAHL GmbH & Co KG protiv Hauptzollamt Hannover

(predmet C-197/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: KAHL GmbH & Co KG

Tuženik: Hauptzollamt Hannover

Prethodna pitanja

Jesu li primjenjiva objašnjenja uz podbroj 1521 90991 kombinirane nomenklature2 ako se u njima koristi riječ „taljeni”?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje: treba li se pojam „sirovi” u smislu podbroja 1521 9091 kombinirane nomenklature tumačiti na način da se pčelinji vosak koji je taljen u zemlji izvoza i od kojeg su postupkom taljenja mehanički odvojene strane tvari, pri čemu strane tvari još uvijek ostaju u pčelinjem vosku, treba razvrstati u taj podbroj?

____________

1 Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije (SL 2019., C 119, str. 1.)

2 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3)., kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1776 оd 9. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br.2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 2019., L 280, str. 1.)