Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 7 mai 2020 – KAHL GmbH & Co KG/Hauptzollamt Hannover

(Cauza C-197/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: KAHL GmbH & Co KG

Pârât: Hauptzollamt Hannover

Întrebările preliminare

În măsura în care utilizează cuvântul „topită”, notele explicative referitoare la subpoziția 1521 90991 din Nomenclatura combinată 2 sunt aplicabile?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: Termenul „brută” în sensul subpoziției 1521 9091 din Nomenclatura combinată trebuie interpretat în sensul că ceara de albine care a fost topită în țara de export și din care, cu ocazia topirii, au fost înlăturate mecanic corpuri străine, în ceara de albine rămânând încă corpuri străine, trebuie clasificată la această subpoziție?

____________

1 Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (JO 2019, C 119, p. 1).

2 Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1776 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE)nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 2019, L 280, p. 1).