Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 5. května 2020 – DocMorris NV v. Apothekerkammer Nordrhein

(Věc C-190/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: DocMorris NV

Žalovaná: Apothekerkammer Nordrhein

Předběžná otázka

Je s ustanoveními hlavy VIII a zejména s čl. 87 odst. 3 směrnice 2001/83/ES1 slučitelné, je-li vnitrostátní ustanovení (v projednávané věci § 7 odst. 1 první věta Heilmittelwerbegesetz (zákon o reklamě v oblasti léčiv) vykládáno v tom smyslu, že zasilatelská lékárna usazená v jiném členském státě nesmí získávat zákazníky vyhlášením výherní soutěže, pokud je účast na výherní soutěži spojena s předložením receptu na humánní léčivý přípravek vydávaný na předpis, vyhlášená výhra není léčivý přípravek, nýbrž jiný předmět (v projednávané věci elektro-kolo v hodnotě 2500 eur a elektrické kartáčky na zuby), a pokud není třeba se obávat, že je tím podporováno neúčelné nebo nadměrné používání léčivých přípravků.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. 2001, L 311, s. 67).