Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Alba Iulia (Rumänien) den 24 februari 2020 – Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior

(Mål C-99/20)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Alba Iulia

Parter i det nationella målet

Klagande: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Motparter: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Tolkningsfråga

Ska Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning nr 2658/871 tolkas så, att varor som allmänt går under beteckningen ”delar av ett gardinstångset, det vill säga färdiga rör (lackerade, förnicklade, förkromade)”, och som den aktuella tvisten avser, omfattas av undernummer 8302 41 90 eller undernummer 7306 30 77 i nämnda nomenklatur?

____________

1 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, sidan 22).