Cerere de decizie preliminară introdusă de Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italia) la 28 mai 2020 – XX/OO

(Cauza C-220/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano

Părțile din procedura principală

Reclamantă: XX

Pârâtă: OO

Intervenient: WW

Întrebarea preliminară

Articolul 2, articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 67 alineatele (1) și (4) și articolele 81 și 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene coroborate cu articolele 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun unor dispoziții interne precum cele ale articolelor 42, 83 și 87 din Decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, ale Deciziei din 31 ianuarie 2020 a Consiliului de Miniștri prin care a fost declarată starea de urgență sanitară națională pentru șase luni, până la 31 iulie 2020, și ale articolelor 14 și 263 din Decretul-lege nr. 34/2020, care au prelungit starea de urgență națională datorată COVID-19 și paralizarea justiției civile și penale și a lucrărilor administrative ale instanțelor italiene până la 31 ianuarie 2021, dispoziții care trebuie interpretate împreună, întrucât încalcă independența instanței de trimitere și principiul unui proces echitabil, precum și drepturile, legate de acestea, la demnitatea persoanei, la libertate și securitate, la egalitate în fața legii, la nediscriminare, la condiții de muncă echitabile și juste, la acces la prestații de securitate socială, la libertatea de circulație și de ședere?

____________