Hogere voorziening ingesteld op 6 mei 2020 door Dekoback GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 5 maart 2020 in zaak T-80/19, Dekoback GmbH / EUIPO

(Zaak C-193/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Dekoback GmbH (vertegenwoordiger: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 9 juli 2020 heeft het Hof van Justitie (Vicepresident) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard en Dekoback GmbH verwezen in haar eigen kosten.

____________