Pritožba, ki jo je 6. maja 2020 vložila Dekoback GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 5. marca 2020 v zadevi T-80/19, Dekoback GmbH/EUIPO

(Zadeva C-193/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Dekoback GmbH (zastopnik: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (podpredsednik) je s sklepom z dne 9. julija 2020 odločilo, da se pritožba zavrže kot nedopustna, družbi Dekoback GmbH pa naloži plačilo lastnih stroškov.

____________