Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 29 юни 2020 г. — GC, WG/Société Air France SA

(Дело C-286/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищци: GC, WG

Ответник: Société Air France SA

С определение на председателя на Съда от 15 юли 2020 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________