Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 29. juni 2020 – GC og WG mod Société Air France SA

(Sag C-286/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: GC og WG

Sagsøgt: Société Air France SA

Præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol har ved kendelse af 15. juli 2020 besluttet, at sagen skal slettes af Domstolens register.

____________