Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 30. juunil 2020 – KS versus Deutsche Lufthansa AG

(kohtuasi C-292/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: KS

Kostja: Deutsche Lufthansa AG

Eelotsuse küsimused

Kas lennuettevõtja enda töötajate streik, mida on alustatud ametiühingu esitatud streigihoiatuse peale, on „erakorraline asjaolu“ määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses?

Kohtuasi kustutati Euroopa Kohtu 30. juuli 2020. aasta määrusega Euroopa Kohtu registrist.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).