Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 6 iulie 2020 – Icade Promotion Logement SAS/ Ministère de l'Action et des Comptes publics

(Cauza C-299/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Icade Promotion Logement SAS

Pârât: Ministère de l'Action et des Comptes publics

Întrebările preliminare

Articolul 392 din Directiva [2006/112/CE]1 trebuie interpretat în sensul că rezervă aplicarea sistemului de impozitare de marjă pentru operațiuni de livrare de imobile a căror achiziție a fost supusă [TVA-ului], deși persoana impozabilă care le revinde nu a avut dreptul să efectueze deducerea acestei taxe? Sau acest articol permite aplicarea acestui sistem unor operațiuni de livrare de imobile a căror achiziție nu a fost supusă taxei respective, fie pentru că achiziția amintită nu intră în domeniul de aplicare al acesteia, fie pentru că, deși intră în domeniul de aplicare al acesteia, operațiunea este scutită?

Articolul 392 din Directiva [2006/112] trebuie interpretat în sensul că exclude aplicarea sistemului de impozitare de marjă unor operațiuni de livrare de terenuri construibile în următoarele două ipoteze:

atunci când aceste terenuri, dobândite fără construcții, au devenit terenuri construibile între momentul cumpărării și cel al revânzării lor de către persoana impozabilă;

atunci când aceste terenuri, între momentul cumpărării și cel al revânzării lor de către persoana impozabilă, au făcut obiectul unor modificări ale caracteristicilor lor, cum ar fi împărțirea în loturi sau efectuarea de lucrări care să permită să fie deservite de diverse rețele (de drumuri, de apă potabilă, de electricitate, de gaze naturale, de servicii de salubrizare, de telecomunicații)?

____________

1     Directiva Consiliului din 28 noiembrie 2006 (JO 2006, L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7).