Žalba koju je 22. srpnja 2020. podnijela Volotea, SA protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 13. svibnja 2020. u predmetu T-607/17, Volotea protiv Komisije

(predmet C-331/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Volotea, SA (zastupnici: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Druga stranka u žalbenom postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine točke 1. i 2. izreke pobijane presude;

djelomično poništi članak 1. stavak 2., 3. i 4. Odluke Komisije1 od 29. srpnja 2016. o državnoj potpori SA.33983 koju je provela Italija za kompenzaciju zračnim lukama na Sardiniji za obveze pružanja javnih usluga u dijelu u kojem se odnosi na žalitelja i nalog za povrat te potpore sadržan u toj odluci.

Podredno:

ukine točke 1. i 2. izreke pobijane presude;

vrati predmet na odlučivanje Općem sudu.

Nadalje, žalitelj od Suda zahtijeva da naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je pogrešno primijenio pojam državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a. Konkretno, Opći sud je pogrešno primijenio pojam gospodarske prednosti, prekoračio je svoju nadležnost kada je Komisijino obrazloženje zamijenio svojim i pogrešno je ocijenio kriterij selektivnosti, državnih sredstava i narušavanje tržišnog natjecanja.

Opći sud je pogrešno opravdao državnu potporu prema članku 107. stavku 3. točki (c) UFEU-a i smjernicama Zajednice za financiranje zračnih luka i potporama za započinjanje poslovanja zračnih prijevoznika koji lete iz regionalnih zračnih luka.

Opći sud nije uzeo u obzir načelo legitimnih očekivanja u nalogu za povrat; pogrešno je utvrdio povredu članka 296. stavka 2. UFEU-a zbog nedostatnog obrazloženja Europske komisije i povrijedio žaliteljevo pravo na djelotvoran pravni lijek.

____________

1 Odluka Komisije (EU) 2017/1861 оd 29. srpnja 2016. o državnoj potpori SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Kompenzacija zračnim lukama na Sardiniji za obveze pružanja javnih usluga (SL 2017., L 268, str. 1.)