A Törvényszék (kibővített első tanács) T-607/17. sz., Volotea kontra Bizottság ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Volotea, SA által 2020. július 22-én benyújtott fellebbezés

(C-331/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Volotea, SA (képviselők: M. Carpagnano avvocato, M. Nordmann Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1) és 2) pontját;

a fellebbezőt érintő részében semmisítse meg az Olaszország által szardíniai repülőterek számára közszolgáltatási kötelezettségekért nyújtott kompenzáció formájában végrehajtott SA.33983 számú állami támogatásról szóló, 2016. július 29-i bizottsági határozat1 1. cikkének (2), (3) és (4) bekezdését, valamint az abban elrendelt visszatéríttetést.

Másodlagosan:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1) és 2) pontját;

az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé.

Ezenkívül a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmát. Konkrétabban a Bíróság tévesen alkalmazta a gazdasági előny fogalmát, túllépte hatáskörét azáltal, hogy az Európai Bizottság indokolását a sajátjával váltotta fel, és tévesen ítélte meg a szelektivitás, az állami források és a versenytorzulás kritériumát.

A Törvényszék az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja, valamint a repülőterek finanszírozására és a regionális repülőterekről közlekedő légitársaságoknak nyújtott indulási célú állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatások alapján tévesen állapította meg állami támogatás fennállását.

A Törvényszék a visszatéríttetés elrendelésekor nem vette figyelembe a bizalomvédelem elvét, tévesen nem ismerte el az EUMSZ 296. cikk második bekezdésének az Európai Bizottság által nyújtott megfelelő indokolás hiánya miatti megsértését, és megsértette a fellebbező hatékony jogorvoslathoz való jogát.

____________

1 Az SA.33983 (2013/C) (korábbi 2012/NN) (korábbi 2011/N) számú állami támogatásról – Olaszország – Közszolgáltatási kötelezettségekért [ÁGÉSZ] nyújtott kompenzáció a szardíniai repülőterek számára – szóló, 2016. július 29-i (EU) 2017/1861 bizottsági határozat (HL 2017. L 268., 1. o.).