2020 m. liepos 22 d. Volotea, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-607/17, Volotea / Komisija

(Byla C-331/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Volotea, SA, atstovaujama avvocato M. Carpagnano ir Rechtsanwalt M. Nordmann

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus,

iš dalies panaikinti 2016 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimo1 dėl valstybės pagalbos SA33983, kurią Italija suteikė kompensuodama Sardinijos oro uostams už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą, 1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir nutartį dėl sugrąžinimo, kiek tai susiję su apeliante.

Subsidiariai:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Be to, apeliantė prašo, kad Teisingumo Teismas nurodytų Komisijai padengti bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas klaidingai taikė valstybės pagalbos sąvoką pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį. Konkrečiai kalbant, Bendrasis Teismas klaidingai taikė ekonominės naudos sąvoką ir peržengė savo jurisdikcijos ribas, kai Europos Komisijos motyvus pakeitė savaisiais ir padarė klaidingą išvadą dėl atrankumo kriterijaus, valstybės išteklių ir konkurencijos iškraipymo.

Bendrasis Teismas suklydo valstybės pagalbą pripažindamas pagrįsta pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą ir Bendrijos gaires dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti.

Bendrasis Teismas nutartyje dėl susigrąžinimo neatsižvelgė į teisėtų lūkesčių principą, padarė klaidą pripažindamas SESV 296 straipsnio 2 dalies pažeidimą dėl to, kad Europos Komisija nepateikė tinkamų motyvų, ir pažeidė apeliantės teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę.

____________

1 2016 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1861 dėl valstybės pagalbos SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Kompensacija Sardinijos oro uostams už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą (OL L 268, 2017, p. 1).