Pritožba, ki jo je 22. julija 2020 vložila Volotea, SA zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 13. maja 2020 v zadevi T-607/17, Volotea/Komisija

(Zadeva C-331/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Volotea, SA (zastopnika: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točki 1 in 2 izreka izpodbijane sodbe;

člen 1(2), (3) in (4) Sklepa Komisije1 z dne 29. julija 2016 o državni pomoči SA.33983, ki jo je Italija izvajala v obliki nadomestila sardinskim letališčem za opravljanje obveznosti javne službe, ter del tega sklepa, ki se nanaša na vračilo pomoči, razglasi za nična v delu, v katerem se nanaša na pritožnico.

Podredno:

razveljavi točki 1 in 2 izreka izpodbijane sodbe;

vrne zadevo Splošnemu sodišču v razsojanje.

Pritožnica poleg tega trdi, naj Sodišče naloži plačilo stroškov Komisiji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je napačno uporabilo pojem državne pomoči na podlagi člena 107(1) PDEU. Natančneje, Splošno sodišče je napačno uporabilo pojem gospodarske prednosti, prekoračilo svojo pristojnost z nadomestitvijo obrazložitve Komisije s svojo ter napačno presodilo merila selektivnosti, državnih sredstev in izkrivljanja konkurence.

Splošno sodišče je napačno razlagalo upravičenost državne pomoči na podlagi člena 107(3) PDEU in Smernic Skupnosti o financiranju letališč in zagonski državni pomoči letalskim družbam z odhodi z regionalnih letališč.

Splošno sodišče ni upoštevalo načela varstva legitimnih pričakovanj, kar zadeva naložitev vračila pomoči, napačno je presodilo obstoj kršitve člena 296(2) PDEU zaradi neustrezne obrazložitve Evropske komisije in je kršilo pravico pritožnice do učinkovitega pravnega sredstva.

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2017/1861 z dne 29. julija 2016 o državni pomoči SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Nadomestilo sardinskim letališčem za opravljanje obveznosti javne službe (UL 2017, L 268, str. 1).