2020 m. birželio 25 d. Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CO, ME, GC ir 42 kiti / MJ, Europos Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Eulex Kosovo

(Byla C-283/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: CO, ME, GC ir 42 kiti

Atsakovai: MJ, Europos Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Sąjungos Taryba, Eulex Kosovo

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendrųjų veiksmų 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove EULEX KOSOVO1 , prieš iš dalies juos pakeičiant 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimu 2014/349/BUSP2 , 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnio 3 dalis, prireikus siejant jas su visomis kitomis nuostatomis, kurios gali būti reikšmingos bylai, turi būti aiškinamos kaip suteikiančios savo vardu ir sąskaita veikiančiam misijos vadovui misijoje EULEX KOSOVO iki 2014 m. birželio 12 d. įdarbintų tarptautinių civilių darbuotojų darbdavio statusą, arba atsižvelgiant į Bendrųjų veiksmų 2008/124/BUSP 8 straipsnio 5 dalį ir 9 straipsnio 3 dalį, prieš juos pakeičiant 2014 m. birželio 12 d., kaip suteikiančias darbdavio statusą Europos Sąjungai ir (arba) Europos Sąjungos institucijai, pavyzdžiui, Europos Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Sąjungos Tarybai ar bet kuriai kitai galimai institucijai, kuriai misijos vadovas veikė iki minėtos datos pagal įgaliojimus, delegavus įgaliojimus ar bet kokią kitą atstovavimo formą, kuri atitinkamu atveju turi būti nustatyta?

____________

1 OL L 42, 2008, p. 92.

2 Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove EULEX KOSOVO (OL L 174, 2014, p. 42).