Tužba podnesena 22. srpnja 2020. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-328/20)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: D. Martin, B.-R. Killmann, u svojstvu agenata)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Austrija uvođenjem mehanizma prilagodbe u vezi s obiteljskim doplatkom i odbitkom za djecu za zaposlene osobe čija djeca imaju prebivalište u drugoj državi članici povrijedila svoje obveze iz članaka 7. i 67. Uredbe (EZ) br. 883/20041 kao i svoje obveze iz članka 4. Uredbe br. 883/2004 i članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 492/20112 ;

utvrdi da je Republika Austrija uvođenjem sustava prilagodbe u vezi s „Familienbonus Plus”, odbitkom za jedinog hranitelja, odbitkom za samohrane roditelje i odbitkom za uzdržavanje namijenjenima radnicima migrantima čija djeca imaju prebivalište u drugoj državi članici povrijedila svoje obveze iz članka 7. stavka 2. Uredbe br. 492/2011;

Republici Austriji naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Austrija osobama koje rade u Austriji dodjeljuje potporu za njihovu djecu – u obliku jedinstvenog paušalnog iznosa – obiteljska davanja i socijalne olakšice obiteljskog doplatka i odbitka za djecu kao i porezne olakšice „Familienbonus Plus”, odbitak za jedinog hranitelja, odbitak za samohrane roditelje i odbitak za uzdržavanje. Od 1. siječnja 2019. austrijskim propisima predviđeno je da te državne doplatke treba prilagoditi općoj razini cijena svake od država članica u kojoj dijete prebiva.

Prvi tužbeni razlog:

Komisija ističe da su obiteljski doplatak i odbitak za djecu obiteljsko davanje u smislu Uredbe br. 883/2004. Člankom 7. i 67. te uredbe zabranjuje se mogućnost države članice da dodjelu ili iznos obiteljskog davanja učini ovisnim o tome da članovi obitelji zaposlene osobe imaju prebivalište u državi članici koja pruža davanje. Austrija uvođenjem prilagodbe s obiteljskim davanjima u korist djece postupa upravo ovisno o tome u kojoj državi članici dijete ima prebivalište. Time Austrija povrjeđuje članke 7. i 67. Uredbe br. 883/2004.

Drugi tužbeni razlog:

Nadalje, Komisija ističe da prilagodba poput one koju je uvela Austrija u povoljniji položaj stavlja ovlaštene osobe čija djeca imaju prebivalište u državama članicama s višom razinom cijena od osoba čija djeca žive u Austriji, dok se s osobama čija djeca imaju prebivalište u državama članicama s nižom razinom cijena postupa nepovoljnije. Prilikom uvođenja prilagodbe Austrija je međutim očekivala uštedu u državnom proračunu, što može značiti jedino da postoji više osoba koje primaju takva davanja i koriste takve odbitke čija djeca imaju prebivalište u državama članicama s nižom razinom cijena od onih u Austriji.

Stoga se mehanizmom prilagodbe koji je Austrija uvela neizravno diskriminiraju radnici migranti. Ne postoji legitiman cilj kojim bi se ta diskriminacija opravdala. Stoga Austrija, u vezi s obiteljskim doplatkom i odbitkom za djecu, povrjeđuje načelo jednakog postupanja, kako je ono navedeno u članku 4. Uredbe br. 883/2004 i članku 7. stavku 2. Uredbe br. 492/2011 kao i – u vezi s „Familienbonus Plus”, odbitkom za jedinog hranitelja, odbitkom za samohrane roditelje i odbitkom za uzdržavanje – načelo jednakog postupanja iz članka 7. stavka 2. Uredbe br. 492/2011.

____________

1 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)

2 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL 2011., L 141, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 264.)