Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Satversmes tiesa (Lotyšsko) dne 30. června 2020 – AS Latvijas Gāze v. Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Věc C-290/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Satversmes tiesa

Účastníci řízení

Navrhovatelka: AS Latvijas Gāze

Další účastníci řízení: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Předběžné otázky

Musí být článek 23 a čl. 32 odst. 1 směrnice 2009/73/E1 S vykládány v tom smyslu, že členské státy mají povinnost přijmout takovou právní úpravu, podle které si každý konečný zákazník může zvolit, k jakému typu sítě – k přepravní nebo k distribuční soustavě – se připojí, a provozovatel soustavy mu musí umožnit připojení k dotčené síti?

Musí být článek 23 směrnice 2009/73/ES vykládán v tom smyslu, že členské státy mají povinnost přijmout takovou právní úpravu, podle které se připojení k přepravní soustavě zemního plynu umožní jen konečnému zákazníkovi mimo domácnost (to znamená jen průmyslovému zákazníkovi)?

Musí být článek 23 směrnice 2009/73/ES, zejména pojem „nový průmyslový zákazník“, vykládán v tom smyslu, že uvedený článek stanoví povinnost členských států přijmout takovou právní úpravu, podle které se připojení k přepravní soustavě zemního plynu umožní jen konečnému zákazníkovi mimo domácnost (to znamená jen průmyslovému zákazníkovi), který dříve nebyl připojen k distribuční soustavě?

Musí být čl. 2 bod 3 a článek 23 směrnice 2009/73/ES vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, podle které přeprava zemního plynu zahrnuje přepravu zemního plynu přímo do rozvodné sítě zemního plynu konečného zákazníka?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. 2009, L 211, s. 94).