A Törvényszék (kibővített első tanács) T-8/18. sz., easyJet Airline kontra Bizottság ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen az easyJet Airline Co. Ltd által 2020. július 23-án benyújtott fellebbezés

(C-343/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: easyJet Airline Co. Ltd (képviselők: J. Rivas Andrés avocat és A. Manzaneque Valverde abogada)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet és/vagy semmisítse meg az SA.33983 (2013/C) (korábbi 2012/NN) (korábbi 2011/N) számú állami támogatásról – Olaszország – Közszolgáltatási kötelezettségekért [ÁGÉSZ] nyújtott kompenzáció a szardíniai repülőterek számára – szóló, 2016. július 29-i (EU) 2017/1861 bizottsági határozatot1 a fellebbezőt érintő részében;

másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet és az ügyet újabb határozat meghozatala céljából utalja vissza a Törvényszék elé; és

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárásban és az elsőfokú eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező előadja, hogy a megtámadott ítéletet az alábbi négy ok miatt hatályon kívül kell helyezni:

Először, a megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben az állami támogatás megvalósulására vonatkozó két feltétel (állami források és előny) vizsgálatát összemossa.

Másodszor, a megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben azt állapítja meg, hogy a piacgazdasági szereplő tesztet a jelen ügyben nem lehetett alkalmazni. A Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a repülőtér-üzemeltetők saját forrásokból történő hozzájárulása nem volt jelentős mértékű, és nem piacgazdasági magánszereplőként léptek fel. Továbbá a megtámadott ítéletben a piacgazdasági szereplő teszt alkalmazásának kizárására vonatkozó érvelés sérti az EUMSZ 345. cikket, az egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az easyJet védelemhez való jogát.

Harmadszor, a megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben azt állapítja meg, hogy a repülőtér-üzemeltetők a Szardínia autonóm régió egyszerű közvetítőiként jártak el.

Negyedszer, a megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul i. a regionális program végső kedvezményezettjeinek; ii. a közvetett előnynek; és iii. a program másodlagos hatásainak meghatározását illetően.

____________

1 HL 2017. L 268., 1. o.