2020 m. liepos 23 d. easyJet Airline Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-8/18, easyJet Airline / Komisija

(Byla C-343/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: easyJet Airline Co. Ltd, atstovaujama advokato J. Rivas Andrés, abogada A. Manzaneque Valverde

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą ir (arba) 2016 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/1861 dėl valstybės pagalbos SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Kompensacija Sardinijos oro uostams už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą1 , kiek tai susiję su apeliante,

subsidiariai, panaikinti skundžiamą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo ir

nurodyti Komisijai padengti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo procesu ir su procesu pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas dėl toliau nurodytų priežasčių.

Pirma, skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida sumaišant dviejų valstybės pagalbos egzistavimo sąlygų (valstybės ištekliai ir nauda) vertinimą.

Antra, skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida prieinant prie išvados, kad šioje byloje negalima taikyti rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio ūkio subjekto kriterijaus. Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad oro uosto operatoriai nesuteikė daug lėšų ir nevykdė veiklos kaip privatūs rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantys ūkio subjektai. Be to, skundžiamo sprendimo motyvai dėl rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio ūkio subjekto kriterijaus netaikymo pažeidžia SESV 345 straipsnį, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus bei easyJet teisę į gynybą.

Trečia, skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida prieinant prie išvados, kad oro uosto operatoriai veikė tik kaip Sardinijos regiono tarpininkai.

Ketvirta, skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida nustatant 1) galutinius regioninės schemos naudos gavėjus, 2) netiesioginę naudą ir 3) antrinį schemos poveikį.

____________

1 OL L 268, 2017, p. 1.