Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 23. jūlijā easyJet Airline Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 13. maija spriedumu lietā T-8/18 easyJet Airline/Komisija

(Lieta C-343/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: easyJet Airline Co. Ltd (pārstāvji: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu un/vai Komisijas 2016. gada 29. jūlija Lēmumu (ES) 2017/1861 1 par valsts atbalstu SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Itālija – Kompensācija Sardīnijas lidostām par sabiedrisko pakalpojumu saistībām (SGEI), ciktāl tas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju;

pakārtoti – atcelt pārsūdzēto spriedumu un nodot lietu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību apelācijas instancē un pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ, ņemot vērā šādus četrus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta tiesību kļūda, jo sajaukts novērtējums attiecībā uz diviem valsts atbalsta esamības nosacījumiem (valsts līdzekļi un priekšrocība).

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta tiesību kļūda, jo tajā ir atzīts, ka šajā lietā nevarēja piemērot TED kritēriju. Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, secinādama, ka lidostu ekspluatanti nav ievērojamā apmērā ieguldījuši savus naudas līdzekļus un nav rīkojušies kā privāti tirgus ekonomikas dalībnieki. Turklāt pārsūdzētajā spriedumā izklāstītā argumentācija par TED kritērija nepiemērojamību esot pretrunā LESD 345. pantam, vienlīdzīgas attieksmes principam un nediskriminācijas principam, kā arī easyJet tiesībām uz aizstāvību.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta tiesību kļūda, jo ir secināts, ka lidostu ekspluatanti rīkojās tikai kā Sardīnijas reģiona starpnieki.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta tiesību kļūda attiecībā uz to, kā identificēti: i) reģionālās shēmas galasaņēmēji; ii) netiešā priekšrocība un iii) shēmas sekundārā ietekme.

____________

1 OV 2017, L 268, 1. lpp.