Recurs introdus la 23 iulie 2020 de easyJet Airline Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întăi extinsă) din 13 mai 2020 în cauza T-8/18, easyJet Airline/Comisia

(Cauza C-343/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: easyJet Airline Co. Ltd (reprezentanți: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, avocată)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate și/sau anularea Deciziei (UE) 2017/1861 a Comisiei1 din 29 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italia – Compensație pentru aeroporturile din Sardinia privind obligațiile de serviciu public (SIEG), în măsura în care o privește pe recurentă;

în subsidiar, anularea hotărârii atacate și trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta acțiune și a celor din primă instanță.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că hotărârea atacată trebuie anulată pentru următoarele patru motive:

În primul rând, hotărârea atacată conţine o eroare de drept întrucât combină evaluarea a două condiții pentru existența ajutorului de stat (resurse de stat și avantaj).

În al doilea rând, hotărârea atacată conţine o eroare de drept întrucât consideră că testul operatorului economic privat în economia de piață nu a putut fi aplicat în prezenta cauză. Tribunalul a săvârșit o eroare concluzionând că operatorii aeroportuari nu au contribuit cu sume semnificative din fondurile proprii și nu au acționat în calitate de operatori economici privați în economia de piață. În plus, raționamentul din hotărârea atacată referitor la neaplicarea testului operatorului economic privat în economia de piață încalcă articolul 345 TFUE, principiile egalității de tratament și nediscriminării, precum și dreptul la apărare al easyJet.

În al treilea rând, hotărârea atacată conţine o eroare de drept întrucât concluzionează că operatorii aeroportuari au acționat în calitate de simpli intermediari ai Regiunii Sardinia.

În al patrulea rând, hotărârea atacată conţine o eroare de drept în ceea ce privește identificarea: (i) beneficiarilor finali ai schemei regionale; (ii) avantajul indirect și (iii) efectelor secundare ale schemei.

____________

1 JO 2017, L 268, p. 1.