Pritožba, ki jo je 23. julija 2020 vložila easyJet Airline Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 13. maja 2020 v zadevi T-8/18, easyJet Airline/Komisija

(Zadeva C-343/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: easyJet Airline Co. Ltd (zastopnika: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi in/ali Sklep Komisije (EU) 2017/18611 z dne 29. julija 2016 o državni pomoči SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Nadomestilo sardinskim letališčem za opravljanje obveznosti javne službe razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na pritožnico;

podredno, izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, ter

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka in stroškov postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti iz teh štirih razlogov.

Prvič, v izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno zaradi hkratne presoje dveh pogojev za obstoj državne pomoči (državna sredstva in prednost).

Drugič, v izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno z ugotovitvijo, da preizkusa udeleženca v tržnem gospodarstvu v obravnavani zadevi ni mogoče uporabiti. Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da upravljavci letališč niso prispevali znatnih lastnih sredstev in niso ravnali kot udeleženci v tržnem gospodarstvu. Poleg tega so bili z razlogovanjem v izpodbijani sodbi, kar zadeva neuporabo preizkusa udeleženca v tržnem gospodarstvu, kršeni člen 345 PDEU, načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter pravica družbe easyJet do obrambe.

Tretjič, v izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno z ugotovitvijo, da so upravljavci letališč delovali zgolj kot posredniki dežele Sardinije.

Četrtič, v izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno, kar zadeva opredelitev (i) končnih upravičencev iz deželne sheme, (ii) posredne prednosti in (iii) sekundarnih učinkov sheme.

____________

1 UL 2017, L 268, str. 1.