Recurs introdus la 12 mai 2020 de Claudio Necci împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a patra) din 25 martie 2020 în cauza T-129/19, Necci/Comisia

(Cauza C-202/20 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Claudio Necci (reprezentanți: S. Orlandi, T. Martin, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalul Uniunii Europene din 25 martie 2020 în cauza Necci/Comisia, T-129/19;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene;

soluționarea cererii privind cheltuielile de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele argumente

Recurentul solicită anularea Ordonanței pronunțate la 25 mai 2020 în cauza T-129/19, prin care Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea sa în anulare ca inadmisibilă și l-a obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Recurentul invocă în acest scop trei motive:

Primul motiv se întemeiază pe denaturarea obiectului litigiului întrucât Tribunalul Uniunii Europene a considerat că decizia din 18 iulie 2011 îl leza pe recurent.

Al doilea motiv se întemeiază pe o încălcare a dreptului său la protecție jurisdicțională efectivă în măsura în care, dacă acțiunea sa este admisibilă, recurentul nu dispune de nicio cale de atac pentru a contesta faptul că nu beneficiază de nicio asigurare socială, în pofida faptului că a lucrat toată viața.

Al treilea motiv se întemeiază pe o încălcare a principiului unicității legislației aplicabile întrucât Tribunalul Uniunii Europene a statuat că pierderea oricărei asigurări sociale în Italia în urma transferului „rezultă din norme juridice specifice dreptului național în cauză și nu are niciun efect asupra situației sale în raport cu RCAM”.

____________