Cerere de decizie preliminară introdusă de Centrale Raad van Beroep (Țările de Jos) la 29 iunie 2020 – K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Cauza C-285/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Centrale Raad van Beroep

Părțile din procedura principală

Apelant: K

Intimat: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Întrebările preliminare

Articolul 65 alineatele (2) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 883/20041 trebuie interpretat în sensul că o persoană aflată în șomaj total care și-a transferat reședința într-un alt stat membru în perioada în care primea din statul membru competent o prestație prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și/sau înainte de încetarea raportului său de muncă, are dreptul la un ajutor de șomaj potrivit legislației statului membru în care își are reședința?

Este relevant, în acest context, din ce motive, de exemplu din motive familiale, această persoană aflată în șomaj și-a transferat reședința într-un alt stat membru decât cel competent?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).