Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 29. junija 2020 – K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Zadeva C-285/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K

Tožena stranka: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 65(2) in (5) Uredbe (ES) št. 883/20041 razlagati tako, da je popolnoma brezposelna oseba, ki je med prejemanjem dajatve v smislu člena 11(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 v pristojni državi članici – in/ali pred koncem delovnega razmerja – prenesla stalno prebivališče v drugo državo članico, upravičena do dajatve za brezposelnost v skladu z zakonodajo države članice, v kateri ima stalno prebivališče?

2.    Ali je pri tem pomembno, iz katerih razlogov, na primer iz družinskih, je ta brezposelna oseba prenesla stalno prebivališče v državo članico, ki ni pristojna država članica?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL 2004, L 166, str. 1).