Жалба, подадена на 31 юли 2020 г. от Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 13 май 2020 г. по дело T-195/18, Talanton AE/Европейска комисия

(Дело C-359/20 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (представители: K. Damis и M. Angelopoulos, dikigoroi)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени изцяло решение на Общия съд от 13 май 2020 г., Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Европейска комисия (дело T-195/18),

да уважи жалбата от 16 март 2018 г., подадена от жалбоподателя в първоинстанционното производство/жалбоподател в производството по обжалване,

да отхвърли насрещната жалба на ответника в първоинстанционното производство/ответник в производството по обжалване,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

Грешка при прилагането на правото — неправилно прилагане на принципа на добросъвестност при изпълнението на задълженията по договора и непризнаване на задължението на институциите на Европейския съюз да упражняват навременно правомощията си, за да се осигури правната сигурност.

-    В рамките на първата част от настоящото основание жалбоподателят изтъква, че Общият съд е нарушил обхвата на принципа на разумния срок за упражняване на правото на жалба, тъй като не е взел в предвид всички релевантни обстоятелства в случая.

-    В рамките на втората част от първото основание жалбоподателят твърди, че както продължителността на производството, така и възприетите от Комисията становища през целия му ход са породили у него оправдани правни очаквания, че спрямо него нямало да бъде приложена никаква финансова корекция.

Грешка при прилагането на правото — неправилно прилагане на принципа на добросъвестност, що се отнася до приетото от Комисията наличие на нарушение на разпоредбите относно подизпълнението при извършването на одит.

Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, тъй като не е приложил правилно член 1134 от белгийския Граждански кодекс съобразно тълкуването му от белгийския Касационен съд.

____________