Recurs introdus la 31 iulie 2020 de Talanton AE – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 13 mai 2020 în cauza T-195/18, Talanton AE/Comisia Europeană

(Cauza C-359/20 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (reprezentanți: K. Damis, M. Angelopoulos, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în tot a Hotărârii din 13 mai 2020, Talanton AE – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Comisia (cauza T-195/18), pronunțată în primă instanță de Tribunalul Uniunii Europene;

admiterea acțiunii din 16 martie 2018 formulate de reclamanta recurentă;

respingerea cererilor formulate de pârâta intimată;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă.

Motivele și principalele argumente

1) Eroare de drept – Aplicare eronată a principiului bunei-credințe în executarea obligațiilor contractuale în litigiu și nerespectarea obligației instituțiilor Uniunii Europene, în vederea garantării principiului securității juridice, de a-și exercita competențele într-un termen rezonabil.

Prin intermediul primului aspect al primului motiv, recurenta reproșează Tribunalului că a interpretat în mod eronat conținutul principiului caracterului rezonabil al termenelor, neluând în considerare toate împrejurările relevante din speță;

Prin intermediul celui de al doilea aspect al primului motiv, recurenta arată că atât durata procedurii, cât și pozițiile exprimate de Comisie pe parcursul desfășurării acesteia au generat așteptarea sa legitimă că nicio rectificare financiară nu urma să îi fie aplicată.

2) Eroare de drept – Aplicare eronată a principiului bunei-credințe, cu încălcarea dispozițiilor în materie de subcontractare în cursul controlului efectuat de Comisie.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când nu a aplicat în mod corect articolul 1134 din Codul civil belgian, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Casație a Belgiei.

____________