Pritožba, ki jo je 31. julija 2020 vložila Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 13. maja 2020 v zadevi T-195/18, Talanton AE/Evropska komisija

(Zadeva C-359/20 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (zastopnika: K. Damis in M. Angelopoulos, dikigoroi)

Nasprotna stranka: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. maja 2020, Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Komisija (zadeva T-195/18) v celoti razveljavi;

tožbi z dne 16. marca 2018, ki jo je vložila tožeča stranka/pritožnica, ugodi;

nasprotno tožbo tožene stranke/nasprotne stranke zavre;

nasprotni stranki naloži plačilo stroškov postopka, ki jih je prijavila pritožnica.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1) Napačna uporaba prava – napačna uporaba načela dobre vere pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in kršitev načela pravne varnosti, v skladu s katerim morajo institucije Evropske unije svoje pristojnosti izvajati v razumnem roku.

– Pritožnica s prvim delom tega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče napačno razlagalo vsebino načela razumnega roka pri vodenju postopka in ni upoštevalo vseh upoštevnih okoliščin zadeve.

– Pritožnica z drugim delom prvega pritožbenega razloga trdi, da je bilo tako s trajanjem postopka kot s stališči Komisije, zavzetimi med njegovim celotnim potekom, pri njej zbujeno legitimno pričakovanje, da ji ne bo naložen noben finančni popravek.

2) Napačna uporaba prava – napačna uporaba načela dobre vere, ker se je sprejelo, da je Komisija pri izvajanju nadzora kršila pravila o podizvajanju.

– Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker ni pravilno uporabilo člena 1134 belgijskega civilnega zakonika, kakor ga razlaga Cour de Cassation (kasacijsko sodišče, Belgija).

____________