Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. marts 2020 – QF mod Germanwings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hamburg – Tyskland)

(Sag C-816/19) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 45 af 10.2.2020.