Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 28. juulil 2020 – UW versus Ryanair DAC

(kohtuasi C-346/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: UW

Kostja: Ryanair DAC

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lennu pikaajalise hilinemise saavad „põhjustada“ erakorralised asjaolud ka siis, kui need asjaolud ilmnesid kasutada plaanitud lennuki eelmisel päeval toimunud kasutamise käigus?

Kohtuasi kustutati Euroopa Kohtu 6. augusti 2020. aasta määrusega Euroopa Kohtu registrist.

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.