Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. srpnja 2020. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – UW protiv Ryanair DAC

(predmet C-346/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UW

Tuženik: Ryanair DAC

Prethodno pitanje

Treba li članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/911 tumačiti na način da duže kašnjenje leta također može biti „uzrokovano” izvanrednim okolnostima kada do tih okolnosti dođe ranijeg dana na ranijem letu koji je izvršavao predviđeni zrakoplov?

Predmet je brisan iz upisnika Suda njegovim rješenjem od 6. kolovoza 2020.

____________

1 SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)