Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 1. julija 2020 – GE Auto Service Leasing GMBH/Tribunal Económico Administrativo Central

(Zadeva C-294/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GE Auto Service Leasing GMBH

Tožena stranka: Tribunal Económico Administrativo Central

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba šteti za dopustno, da davčni zavezanec, po tem ko je davčna uprava od njega večkrat zahtevala, naj dokaže, da izpolnjuje pogoje za pravico do vračila, brez kakršne koli razumne utemeljitve ne izpolni te zahteve in po zavrnitvi vračila odlaša s predložitvijo dokazil do postopka z upravno pritožbo ali sodnega postopka?

Ali je mogoče kot zlorabo pravice obravnavati to, da davčni zavezanec davčni upravi ne zagotovi potrebne informacije, s katero bi utemeljil svojo pravico, ko jo je še lahko in ko se je to od njega zahtevalo, vendar tega brez utemeljenega razloga ni storil, in je ta informacija prostovoljno predložena pozneje pritožbenemu upravnemu organu ali sodišču?

Ali davčni zavezanec nerezident, bodisi ker ni v roku in brez razumne utemeljitve predložil informacije, ki je upoštevna za dokaz njegove pravice do vračila, bodisi jo je zlorabil, izgubi svojo pravico do vračila, po tem ko se je iztekel rok, ki je določen ali odobren za to, uprava pa je sprejela odločbo o zavrnitvi vračila?

____________