Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. srpnja 2020. uputio Sąd Rejonowy w Opatowie (Poljska) – Ultimo Portfolio Investment (Luksemburg) S.A. protiv KM

(predmet C-303/20)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy w Opatowie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Tuženik: KM

Prethodna pitanja

Predstavlja li sankcija prekršajne odgovornosti predviđena člankom 138.c stavkom 1. Kodeksa wykroczeń (Zakonik o prekršajima) za nepoštovanje obveze procjene kreditne sposobnosti potrošača iz članka 8. stavka 1. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ1 odgovarajuću i dostatnu provedbu zahtjeva da se u nacionalnom pravu utvrde djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za vjerovnikovu povredu obveze procjene kreditne sposobnosti potrošača koja se državama članicama nalaže člankom 23. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ?

____________

1 SL 2008., L 133, str. 66. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.)