2020 m. gegužės 8 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Byla C-205/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: NE

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Dalyvaujant: Finanzpolizei Team 91

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2014/67/ES1 20 straipsnyje nustatytas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Nutartyse Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 ir Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19 C-141/19, C-492/19, C-493/19 ir C-494/19)3 išaiškintas proporcingumo reikalavimas yra tiesiogiai taikoma direktyvos nuostata?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

    Ar aiškinant nacionalinę teisę taip, kad ji atitiktų Sąjungos teisę, galima ir reikalaujama, jog nacionaliniai teismai ir administracinės institucijos nagrinėjamu atveju taikytinas baudžiamąsias nacionalinės teisės nuostatas papildytų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nutartyse Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18, ECLI:EU:C:2019:1108) ir Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 ir C-494/19, ECLI:EU:2019:1103) nustatytais proporcingumo kriterijais, nepriimant naujos nacionalinės teisės normos?

____________

1 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, 2014, p. 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.