Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. srpnja 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) - Commerzbank AG protiv E.O.

(predmet C-296/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Commerzbank AG

Tuženik: E.O.

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. stavak 1. točku (c) Druge luganske konvencije1 tumačiti na način da „obavljanje” komercijalne ili profesionalne djelatnosti u državi obvezanoj Konvencijom u kojoj potrošač ima domicil podrazumijeva prekograničnu djelatnost ugovornog partnera potrošača već u trenutku pripreme i sklapanja ugovora ili se ta odredba također primjenjuje u svrhu određivanja nadležnog suda za odlučivanje o tužbi u slučaju u kojem ugovorne stranke prilikom sklapanja ugovora imaju u smislu članaka 59. i 60. Druge luganske konvencije domicil u istoj državi obvezanoj Konvencijom, a međunarodno obilježje pravnog odnosa nastaje tek naknadno, nakon što se potrošač preseli u drugu državu obvezanu Konvencijom?

Ako prekogranična djelatnost nije potrebna u vrijeme sklapanja ugovora:

Isključuje li se člankom 15. stavkom 1. točkom (c) u vezi s člankom 16. stavkom 2. Druge luganske konvencije u načelu određivanje nadležnog suda na temelju članka 5. točke 1. te konvencije ako se potrošač između sklapanja ugovora i podnošenja tužbe preselio u drugu državu obvezanu Konvencijom ili je usto potrebno da potrošač obavlja svoju komercijalnu ili profesionalnu djelatnost i u novoj državi u kojoj ima domicil ili ju usmjerava u tu državu, a ugovor je u okviru te djelatnosti?

____________

1     Konvencija o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2007., L 339, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 14., str. 281.)