2020 m. liepos 16 d. Landgericht Mainz (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KX / PY GmbH

(Byla C-317/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Mainz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: KX

Atsakovė: PY GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 18 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje, be tarptautinės jurisdikcijos, reglamentuojama ir bylose dėl kelionių sutarčių nacionalinių teismų turima teritorinė jurisdikcija, kurios turi laikytis bylą nagrinėjantis teismas, kai ir vartotojo, kaip keleivio, ir jo sutarties partnerio, kelionės organizatoriaus, gyvenamoji (buveinės) vieta yra toje pačioje valstybėje narėje, bet kelionės tikslas yra ne šioje valstybėje narėje, o užsienyje (vadinamosios „netikros vidaus situacijos“), ir tai reiškia, kad, papildant jurisdikciją reglamentuojančias nacionalinės teisės nuostatas, ieškinį dėl su sutartimi susijusių reikalavimų vartotojas kelionės organizatoriui gali pareikšti savo gyvenamosios vietos teisme?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.