Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Mainz (Germania) la 16 iulie 2020 – KX/PY GmbH

(Cauza C-317/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Mainz

Părțile din procedura principală

Reclamantă: KX

Pârâtă: PY GmbH

Întrebarea preliminară

Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că, pe lângă norma de competență internațională, această dispoziție stabilește o normă de competență teritorială a instanțelor naționale în materia contractelor de călătorie, care trebuie respectată de instanța de fond, atunci când atât consumatorul, în calitate de călător, cât și co-contractantul său, organizatorul călătoriei, își au sediul în același stat membru, dar destinația turistică nu se află în acest stat membru, ci în străinătate (așa-numitele „cazuri interne neautentice”), consumatorul putând, prin urmare, formula pretenții contractuale împotriva organizatorului călătoriei la instanța de la domiciliul acestuia, în completarea normelor de competență naționale?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.