Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalska) 10. avgusta 2020 — Liberty Seguros, SA/DR

(Zadeva C-375/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação de Coimbra

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Liberty Seguros, SA

Tožena stranka: DR

Ob intervenciji: Fundo de Garantia Automóvel, VS, FN, JT, Seguradoras Unidas, SA

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pravo [Unije], natančneje Direktiva 2009/103/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta, nasprotuje nacionalni ureditvi, ki omogoča, da se proti tretjim oškodovanim osebam in proti Fundo de Garantia Automóvel uveljavlja ničnost pogodbe o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, če je ta ničnost posledica tega, da je sklenitelj zavarovanja vozilo, ki je bilo zavarovano, uporabljal za nezakonit odplačni prevoz oseb in blaga na črno ter je to prikril zavarovalnici? Ali bi bil odgovor enak, če bi potniki vedeli za to, da je šlo za nezakonit prevoz na črno?

____________

1 Direktiva 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL 2009, L 263, str. 11).