2020 m. rugpjūčio 24 d. Lípidos Santiga, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. birželio 11 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-561/19, Lípidos Santiga / Komisija

(Byla C-402/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Lípidos Santiga, SA, atstovaujama abogado P. Muñiz Fernández

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. birželio 11 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) nutartį Lípidos Santiga / Komisija (byla T-561/19), apie kurią pranešta apeliantei 2020 m. birželio 12 d., tiek, kiek ja pripažįstamas ieškinys nepriimtinu;

pripažinti apeliantės ieškinį priimtinu ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui priimti sprendimą iš esmės ir

nurodyti Europos Komisijai atlyginti bylinėjimosi išlaidas šiame procese ir procese Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis skundo pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad apeliantės padėties nepaveikė tai, kad Europos Sąjunga pašalino palmių aliejaus biodegalus iš Europos Sąjungos rinkos.

Kadangi Bendrasis Teismas nenagrinėjo, ar yra palmių aliejaus biodegalų rinka už RED II privalomų reikalavimų, jis nenurodė pakankamai pagrindų.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai padarė išvadą, kad ginčijamos nuostatos yra nesusijusios su tiesioginiu draudimu, įtvirtintu RED II1 26 straipsnio 2 dalyje, susijusioje su palmių aliejaus biodegalų naudojimu.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad dėl žemo lygio ILUC-rizikos išimties apeliantė nėra tiesiogiai susijusi su ginčijamomis nuostatomis.

Antrasis skundo pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad valstybės narės turi diskreciją įgyvendinti RED II 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą draudimą, susijusį su ginčijamomis nuostatomis.

Trečiasis skundo pagrindas: Bendrojo Teismo apeliantės padėties, atsiradusios dėl ginčijamų nuostatų, teisinis apibūdinimas ir tiesioginės sąsajos patikrinimo aiškinimas ir taikymas yra akivaizdžiai klaidingi.

____________

1 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018, p. 82).