Recurs introdus la 24 august 2020 de Lípidos Santiga, SA împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a patra) din 11 iunie 2020 în cauza T-561/19, Lípidos Santiga/Comisia

(Cauza C-402/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Lípidos Santiga, SA (reprezentant: P. Muñiz Fernández, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a patra) din 11 iunie 2020, Lípidos Santiga/Comisia (cauza T-561/19), notificată recurentei la 12 iunie 2020, în măsura în care aceasta respinge acțiunea ca inadmisibilă;

declararea drept admisibilă a acțiunii introduse de recurentă și trimiterea cauzei Tribunalului pentru judecarea fondului;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta procedură, precum și a celor efectuate în cadrul acțiunii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs: Tribunalul a comis o eroare de drept atunci când a considerat că situația recurentei nu este afectată de excluderea de către Uniunea Europeană a biocombustibilului din ulei de palmier de pe piața UE.

Prin omiterea examinării faptului dacă există o piață a biocombustibilului din ulei de palmier în afara obiectivelor obligatorii ale Directivei RED II1 , Tribunalul nu a făcut o motivare suficientă.

Tribunalul a comis o eroare de drept atunci când a considerat că dispozițiile atacate nu urmăresc interdicția expresă prevăzută la articolul 26 alineatul (2) din Directiva RED II referitoare la utilizarea biocombustibilului din ulei de palmier.

Tribunalul a comis o eroare de drept atunci când a considerat, ca o consecință a excepției privind riscul scăzut din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (ILUC), că recurenta nu este direct afectată de dispozițiile atacate.

Al doilea motiv de recurs: Tribunalul a comis o eroare de drept atunci când a considerat că statele membre au o putere discreționară în ceea ce privește punerea în aplicare a interdicției prevăzute la articolul 26 alineatul (2) din Directiva RED II urmărită de dispozițiile atacate.

Al treilea motiv de recurs: încadrarea juridică făcută de Tribunal a efectelor asupra situației recurentei rezultate din dispozițiile atacate, precum și interpretarea și aplicarea făcute de Tribunal ale testului afectării directe sunt vădit eronate.

____________

1 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO 2018, L 328, p. 82).