Kasační opravný prostředek podaný dne 11. května 2020 Gamma-A SIA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. března 2020 ve věci T-353/19, Gamma-A v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(Věc C-200/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Gamma-A SIA (zástupce: M. Liguts, advokāts)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 3. září 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný, a účastnici řízení podávající kasační opravný prostředek uložil náhradu nákladu řízení.

____________