Appel iværksat den 11. maj 2020 af Gamma-A SIA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. marts 2020 i sag T-353/19 – Gamma-A mod EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(Sag C-200/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Gamma-A SIA (ved advokāts M. Liguts)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 3. september 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Gamma-A SIA bærer sine egne omkostninger.

____________