Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 15 iulie 2020 – Facebook Ireland Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Cauza C-319/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă-pârâtă: Facebook Ireland Limited

Intimat-reclamant: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Întrebarea preliminară

Dispozițiile cuprinse în capitolul VIII din Regulamentul (UE) 2016/6791 , în special cele ale articolului 80 alineatele (1) și (2) și ale articolului 84 alineatul (1) din acest regulament, se opun unor dispoziții naționale care conferă concurenților, pe de o parte, și asociațiilor, organismelor și autorităților locale abilitate în temeiul dreptului intern, pe de altă parte – în plus față de competențele de intervenție ale autorităților de supraveghere responsabile pentru supravegherea și punerea în aplicare a regulamentului menționat și față de căile de atac ale persoanelor vizate – , independent de încălcarea unor drepturi concrete ale unor particulari vizați și fără un mandat din partea unei persoane vizate, posibilitatea de a formula împotriva contravenientului, în fața instanțelor civile, o acțiune având ca obiect încălcarea Regulamentului (UE) 2016/679, invocând principiul interdicției practicilor comerciale neloiale sau încălcarea unei legi privind protecția consumatorului sau interdicția utilizării unor Condiții Generale nevalide?

____________

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul de bază privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).