Žalba koju je 1. rujna 2020. podnio Danilo Poggiolini protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 3. srpnja 2020. u spojenim predmetima T-347/19 i T-348/19, Enrico Falqui i Danilo Poggiolini protiv Europskog parlamenta

(predmet C-408/20 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Danilo Poggiolini (zastupnici: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

proglasiti dopuštenim zahtjev D. Poggiolinija za poništenje obavijesti br. D(2019) 14435 od 11. travnja 2019. Glavne uprave za financije Europskog parlamenta i poništenje obavijesti D309419 od 8. srpnja 2019. Opće uprave za financije – Uprave za financijska i socijalna prava zastupnika – Odjela za plaće i socijalna prava zastupnika – Načelnika odjela; posljedično, poništiti navedene obavijesti ili vratiti predmet Općem sudu Europske unije na ponovno odlučivanje;

naložiti Europskom parlamentu snošenje troškova ovog postupka i postupka koji se vodio pred Općim sudom

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj se poziva na tri žalbena razloga u prilog zahtjevu za ukidanje rješenja br. 951576 od 3. srpnja 2020., koje je donijelo osmo vijeće Općeg suda Europske unije, u predmetu T-348/19, osobito:

žalbeni razlog koji se odnosi na nepravodobnost u odnosu na rok od dva mjeseca koji je propisan zajedničkim odredbama članka 81. i članka 130. stavka 1. Poslovnika Općeg suda, prigovora kojim je Europski parlament istaknuo nedopuštenost tužbe D. Poggiolinija pred Općim sudom i u vezi primjenjivosti članka 60. Poslovnika Općeg suda prema kojem se „postupovni rokovi produljuju zbog udaljenosti za deset dana” na podneske podnesene putem sustava e-Curia;

žalbeni razlog koji se odnosi na mogućnost pobijanja obavijesti br. D(2019) 14435 od 11. travnja 2019. Opće uprave za financije Europskog parlamenta, jer proizvodi trenutne učinke i posljedičnu dopuštenost sudskog zahtjeva za poništenje iste;

žalbeni razlog koji se odnosi na dopuštenost zahtjeva za poništenje obavijesti D309419 od 8. srpnja 2019. Opće uprave za financije –- Uprave za financijska i socijalna prava zastupnika – Odjela za plaće i socijalna prava zastupnika – Načelnika odjela, formuliranog u podnesku o prilagodbi tužbenog zahtjeva, predviđenim člankom 86. Poslovnika Općeg suda, i koji se temelji na potrebi da se, ako su svi uvjeti ispunjeni, taj podnesak izmijeni u tužbu.

Žalitelj se poziva na još tri razloga koji se odnose na nezakonitost obavijesti D(2019) 14435 od 11. travnja 2019. i obavijesti D309419 od 8. srpnja 2019., osobito:

razlog koji se odnosi na povredu odluke Predsjedništva Europskog parlamenta od 19. svibnja i 9. srpnja 2008. o Provedbenim mjerama za Statut zastupnika u Europskom parlamentu;

razlog koji se odnosi na činjenicu da je Europski parlament primijenio nevaljani nacionalni propis (uveden odlukom Predsjedništva talijanskog Zastupničkog doma br. 14/2018);

razlog koji se odnosi na to da je Europski parlament nezakonito primijenio nacionalni propis koji je protivan temeljnim načelima pravnog poretka Unije i, in primis, načelu zaštite legitimnih očekivanja te na povredu načela prvenstva prava Unije.

____________