A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-347/19. és T-348/19. sz., Enrico Falqui és Danilo Poggiolini kontra Európai Parlament egyesített ügyekben 2020. július 3-án hozott végzése ellen Danilo Poggiolini által 2020. szeptember 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-408/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Danilo Poggiolini (képviselők: F. Sorrentino, A. Sandulli és B. Cimino avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatósága 2019. április 11-i D(2019) 14435. sz. feljegyzésének megsemmisítése és a Pénzügyi Főigazgatóság Képviselői Pénzügyi és Szociális Jogosultságok Igazgatósága Képviselői Fizetések és Szociális Jogosultságok Osztályának osztályvezetője által készített, 2019. július 8-i D309419. sz. feljegyzés megsemmisítése iránt a D. Poggiolini által benyújtott kérelmet; ennek érdekében semmisítse meg a fent említett feljegyzéseket, vagy ítélethozatal céljából utalja vissza az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé.

az Európai Parlamentet kötelezze a jelen eljárási szakasz és a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a T-348/19. sz. ügyben az Európai Unió Törvényszékének nyolcadik tanácsa által 2020. július 3-án hozott 951576. sz. végzés megsemmisítése iránt benyújtott kérelem alátámasztására három jogalapot hoz fel, konkrétan az alábbiakat:

a Törvényszék eljárási szabályzatának együttesen értelmezett 81. cikkében és 130. cikkének (1) bekezdésében meghatározott két hónapos határidő tekintetében azon kifogás elkésettségével kapcsolatos jogalap, amellyel az Európai Parlament a D. Poggiolini által a Törvényszék előtt indított kereset elfogadhatatlanságára hivatkozott, valamint a Törvényszék eljárási szabályzatának 60. cikke szerinti rendelkezésnek az e-Curia rendszerén keresztül benyújtott beadványokra való alkalmazhatóságával kapcsolatos jogalap, amely cikk értelmében „az eljárási határidők a távolságra tekintettel tíznapos átalány-határidővel meghosszabbodnak”;

az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatósága 2019. április 11-i D(2019) 14435. sz. feljegyzésének megtámadhatóságával kapcsolatos jogalap, amennyiben az azonnal joghatásokat váltott ki, továbbá a feljegyzés megsemmisítése iránti kérelem ebből eredő elfogadhatóságával kapcsolatos jogalap;

a Pénzügyi Főigazgatóság Képviselői Pénzügyi és Szociális Jogosultságok Igazgatósága Képviselői Fizetések és Szociális Jogosultságok Osztályának osztályvezetője által készített, 2019. július 8-i feljegyzés megsemmisítése iránti kérelem elfogadhatóságára vonatkozó jogalap, a Törvényszék eljárási szabályzatának 86. cikke szerinti kiigazítási beadvánnyal együtt annak szükségességével kapcsolatban, hogy – amennyiben minden feltétel teljesül – az említett beadványt fellebbezéssé kell alakítani.

A fellebbező további három jogalapra hivatkozik a 2019. április 11-i D(2019) 14435. sz. feljegyzés és a 2019. július 8-i D309419. sz. feljegyzés jogellenességével kapcsolatban, konkrétan az alábbiakra:

az Európai Parlament elnöksége által hozott, az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzatáról szóló, 2008. május 19-i és július 9-i határozat megsértésével kapcsolatos jogalap;

az arra alapított jogalap, hogy az Európai Parlament továbbra is alkalmazott egy (az olasz képviselőház elnökségének 14/2018. sz. határozatával bevezetett) érvénytelen nemzeti szabályozást;

az azzal kapcsolatos jogalap, hogy az Európai Parlament jogellenesen alkalmazott egy, az uniós jogrend alapvető elveivel, és elsősorban a bizalomvédelem elvével ellentétes nemzeti szabályozást és az uniós jog elsőbbsége elvének megsértésével kapcsolatos jogalap.

____________