2020 m. rugsėjo 1 d. Danilo Poggiolini pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties sujungtose bylose T-347/19 ir T-348/19 Enrico Falqui ir Danilo Poggiolini / Europos Parlamentas

(Byla C-408/20 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Danilo Poggiolini, atstovaujamas advokatų F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

Pripažinti priimtinu D. Poggiolini prašymą panaikinti 2019 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento Generalinio finansų direktorato raštą D (2019) 14435 ir 2019 m. liepos 8 d. Europos Parlamento Generalinio finansų direktorato Parlamento narių finansinių ir socialinių teisių direktorato Parlamento narių atlyginimų ir socialinių teisių skyriaus vadovo raštą D 309419, taigi panaikinti nurodytus raštus arba grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų naują sprendimą.

Priteisti iš Europos Parlamento šiame procese ir procese Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas reikalavimą panaikinti 2020 m. liepos 3 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) paskelbtą nutartį sujungtose bylose T-347/19 ir T-348/19, apeliantas remiasi trimis pagrindais, o būtent:

pirma, pagrindu, grindžiamu tuo, kad Europos Parlamento D. Poggiolini Bendrajam Teismui pateikto ieškinio nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas, kuriame nurodyta, jog per e-Curia pateiktiems procesiniams dokumentams taikytinas Bendrojo Teismo Procedūros Reglamento 60 straipsnis, pagal kurį „[p]rocesiniai terminai pratęsiami fiksuotu dešimties dienų terminu dėl nuotolių“, buvo pareikštas praleidus Bendrojo Teismo Procedūros reglamento 81 straipsnyje ir 130 straipsnio 1 dalyje nustatytą dviejų mėnesių terminą;

antra, pagrindu, grindžiamu tuo, jog 2019 m. balandžio 11 d Europos Parlamento Generalinio finansų direktorato raštas D(2019) 14435 gali būti apskųstas, nes jo pasekmės kyla nedelsiant, todėl teismui pateiktas reikalavimas jį panaikinti pripažintinas priimtinu;

trečia, pagrindu, kuriame nurodoma, kad turi būti pripažintas priimtinu reikalavimas panaikinti 2019 m. liepos 8 d. Europos Parlamento Generalinio finansų direktorato Parlamento narių finansinių ir socialinių teisių direktorato II Parlamento narių atlyginimų ir socialinių teisių skyriaus vadovo raštą D309419, suformuluotas pareiškime patikslinti pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsnį, kurį reikėtų kvalifikuoti kaip ieškinį, nes jis atitinka visus reikalavimus.

Apeliantas pateikia kitus tris pagrindus, grindžiamus 2019 m. balandžio 11 d rašto D(2019) 14435 ir 2019 m. liepos 8 d. rašto D309419 neteisėtumu, o būtent:

pagrindą dėl 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Europos Parlamento biuro sprendimo, kuriuo nustatomos Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, pažeidimo;

pagrindą, grindžiamą tuo, kad Europos Parlamentas neturėjo taikyti neteisėto nacionalinės teisės akto, t. y. Italijos Deputatų Rūmų pirmininko tarnybos sprendimo Nr. 14/2018;

pagrindą, grindžiamą tuo, kad Europos Parlamentas neteisėtai taikė nacionalinės teisės aktą, prieštaraujantį pagrindiniams Sąjungos teisės sistemos principams, pirmiausia teisėtų lūkesčių apsaugos principui, ir pažeidė Sąjungos teisės viršenybės principą.

____________