Gamma-A SIA 11. mail 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. märtsi 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-352/19: Gamma-A versus EUIPO- Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(kohtuasi C-199/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Osapooled

Hageja: Gamma-A SIA (esindaja: advokaat M. Liguts)

Teine menetlusosaline: Euroopa Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 3. septembri 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________